I. Informacje o przedsiębiorcy.

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.listwy-przypodlogowe.pl prowadzony jest przez :

Listwy przypodłogowe
ul. Biznesowa 19
26-600 Radom
NIP: 796-253-57-07

Nr rachunku Bankowego:
mBank: 89 1140 2004 0000 3302 3118 9578

Kontakt:
kom. 501 820 801 (w godz. 9-17)

Adres e-mail:

biuro@listwy-przypodlogowe.pl


II. Postanowienia ogólne.
 

1.Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (www.listwy-przypodlogowe.pl ), pocztę elektroniczną na adres biuro@listwy-przypodlogowe.pl oraz faksem (48 3835588)
3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
4. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
5.W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 

III.Realizacja zamówienia.


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu na adres e-mail: biuro@listwy-przypodlogowe.pl , co umożliwi naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Prowadzący sklep internetowy www.listwy-przypodlogowe.pl  , wystawia fakturę vat. W tym celu w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży.

4. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,
b) jeżeli we wskazanym czasie (3 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości
c) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera

5. Zamówienia potwierdzone i przekazane do realizacji (wysyłki) nie podlegają anulowaniu.
6. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, Klient będzie informowany o tym stanie pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Z uwagi na powyższe czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
7. W wyjątkowych wypadkach, przy realizacji zamówienia nietypowego sklep może zażądać od klienta wpłaty zaliczki do wysokości 30% wartości zamówienia.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
9. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 1-7 dni roboczych, w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony o czym klient zostanie poinformowany.
10. Przesyłka wraz z wymaganym dowodem zakupu (fakturą VAT) dostarczana jest pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
11. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego kurierem lub transportem własnym.
12 .W momencie odbioru towaru należy sprawdzić czy towar zgodny jest z fakturą i zamówieniem
i czy nie nosi śladów uszkodzeń.
-w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku towaru należy w obecności kierowcy sporządzić protokół szkody czy rozbieżności.
- tylko na podstawie otrzymanego protokołu szkody lub rozbieżności podpisanego przez kuriera możemy rozpocząć procedurę reklamacyjną.
13. Decydując się na zakup w naszym sklepie, Kupujący zgadza się na wpłatę na nasz rachunek bankowy całej kwoty widniejącej na fakturze (lub elektronicznym podsumowaniu wysłanym ze sklepu) przed wysłaniem towaru.

W szczególnych przypadkach dopuszczamy do wysłania towaru i dokonania płatności u kuriera.
14. W przypadku płatności przelewem na konto, wysyłka towaru nastąpi w momencie wpływu środków na konto bankowe.
15. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
17.Oferty promocyjne aktualne są do wyczerpania zapasów magazynowych i nie podlegają łączeniu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia promocji bez konieczności informowania o tym klientów.


IV. Anulowanie zamówienia.

1. Po wysłaniu zamówienia, można wycofać zamówienie telefonicznie lub drogą mailową do czasu jego realizacji lub do czasu gdy Sklep może jeszcze wstrzymać realizację zamówienia nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów wynikających z anulowania zamówienia.
2. Nie możemy anulować zamówień, które zostały już wysłane na adres Zamawiającego.
3. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku zakupu towaru za pobraniem i nie odebraniem go, kupujący zostanie obciążony kosztami przesyłki kurierskiej w obie strony.
5. W przypadku rezygnacji z nietypowego zamówienia sklep zatrzymuje wpłaconą zaliczkę.

Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.


V. Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru


1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.listwy-przypodlogowe.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu.
3. Każdorazowo elementem gwarancji jest faktura zakupu towaru.
4.W każdym przypadku wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.
5. Reklamacje z tytułu rękojmi uwzględniane będą wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
6. Klient będący Konsumentem może zwrócić (odstąpić od umowy) zakupiony Towar w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem poczty e-mail.
7. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Konsument o odstąpieniu od umowy kupna.
8. Zwrotu Towaru należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej na adres: Listwy przypodłogowe, ul. Biznesowa 19, 26-600 Radom.

9. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
11. Osobie fizycznej nie będącej Konsumentem oraz Osobom Prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
13. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym Sklepie Internetowym (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. paragon, fakturę VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu).
14. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
15. W przypadku uznania odstąpienia od umowy zwrot gotówki następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.
16 .Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
17.  Produkt uszkodzony należy odesłać firmą kurierską na koszt kupującego na adres:
Listwy przypodłogowe, ul. Biznesowa 19, 26-600 Radom.
Koszt odesłania towaru sklep zwraca kupującemu po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.
18. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
19. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.


VI. Ochrona danych osobowych


1.Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
2. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz informowania o nowościach i promocjach w naszym sklepie.
3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu


VII. Postanowienia końcowe.

1. Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.